Rolwit0424

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Ciechanowca: Koszt to 130 mln zł [foto]

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Ciechanowca: Koszt to 130 mln zł [foto]

stomadica wysokie mazowieckie

W środę, 3 kwietnia, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę obwodnicy Ciechanowca, realizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690. To ważny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w regionie, który zakłada znaczące usprawnienie przepływu ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość inwestycji to 130 mln zł, z czego 62 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisy złożono w Muzeum Rolnictwa, a następnie dokonano symbolicznego rozpoczęcia robót.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy na odcinku od km 18+966 do km 27+675, która ma spełniać kluczowe kryteria ruchu drogowego zgodnie z klasą G, kategorią ruchu jezdni głównej – KR5. Projekt przewiduje także szerokość jezdni głównej na poziomie 7,00 m oraz budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,00 m na całej długości obwodnicy.

Zaplanowano również kompleksową modernizację infrastruktury drogowej, w tym budowę i przebudowę dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką, a także szereg prac związanych z bezpieczeństwem ruchu, odwodnieniem oraz oświetleniem. Projekt uwzględnia budowę trzech mostów (Ciek spod Klukowa, rzeka Nurzec, Ciek A) oraz siedmiu przepustów.

Najkorzystniejszą ofertę na realizację robót budowlanych, opiewającą na kwotę 129 332 783,71 zł brutto, złożyło konsorcjum firm POLIMEX INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. oraz POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Wybór oferty został ogłoszony 28 lutego 2024 roku. Zakończenie realizacji zamówienia planowane jest do dnia 3 czerwca 2026 roku, z wyłączeniem okresów zimowych.

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk