wtorek, 12 czerwiec 2018 20:11

Brak internetu, wyłączone telefony – problemy mieszkańców powiatu ze spółką Hyperion

Ozonowanie Nasze Kwiaty

Wyłączone telefony, brak dostępu do internetu pomimo podpisanych umów. Duża część mieszkańców naszego powiatu została na przysłowiowym „lodzie”, po tym jak spółka Hyperion S.A. zaprzestała świadczenia usług. Pismo do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wystosował Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński.

Duża część mieszkańców naszego powiatu, m.in. w gminach Nowe Piekuty i Kulesze Kościelne, ma problem z dostępem do internetu. Wyłączone są też telefony stacjonarne. Interweniować u Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ws. Spółki Hyperion S.A. postanowił Wójt Gminy Nowe Piekuty.

W piśmie przesłanym Prezesowi UKE informuje:

Wójt Gminy Nowe Piekuty uprzejmie informuje, iż na terenie Gminy Nowe Piekuty główny dostawca infrastruktury telekomunikacyjnej tj. Hyperion S.A. po raz kolejny zaprzestał świadczenia usług dla większości instytucji oraz mieszkańców naszej gminy. Z posiadanych informacji wynika, iż firma Hyperion S.A. jest w stanie upadłości, w związku z czym jakikolwiek kontakt jest niemożliwy. Pomimo zgłoszeń i prośby o przedstawienie informacji co do świadczenia dalszych usług wysłanej do Syndyka Hyperion S.A. również nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Wszelkie próby kontaktu bądź prośby o informację spotykają się z ignorancją i lekceważeniem ze strony Syndyka Hyperion S.A. Mając na względzie, iż większość instytucji oraz mieszkańców Gminy Nowe Piekuty posiada umowy ze spółką Hyperion, która w chwili obecnej nie świadczy usług uprzejmie proszę o interwencję w powyższej sprawie".

W ubiegłym tygodniu do Urzędu Gminy w Nowych Piekutach wpłynęła odpowiedź Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czytamy w niej, m.in. że:

"Jak wynika z posiadanych informacji spółka Hyperion z dniem 23 maja 2018 r. zaprzestała prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Powyższy fakt powoduje zakończenie świadczenia usług telekomunikacyjnych abonentom tej spółki jak również wpływa na jakość świadczonych usług abonentom, którym usługi telekomunikacyjne są świadczone z wykorzystaniem infrastruktury Hyperion (dotyczy to np. abonentów, którzy skorzystali z prawa do zachowania numeru przy zmianie dostawcy usług, czyli wykorzystują numery przeniesione z Hyperion) (…).
Powyższe wskazane konsekwencje zaprzestania prowadzenia działalności przez Hyperion dotyczą nie tylko Państwa gminy, lecz całego dotychczasowego obszaru działania spółki. (...)
Urząd Komunikacji Elektronicznej (…) podejmuje działania w celu zminimalizowania skutków zakończenia przez Hyperion prowadzonej działalności. W tym celu m.in. udostępniono około siedmiuset przedsiębiorcom telekomunikacyjnym szczegółowe informacje o zakresach numeracji dostępnej do przejęcia po Hyperion. Przedsiębiorcy występują już do Urzędu z wnioskami o przydział niektórych zakresów (co jest warunkiem niezbędnym dla przywrócenia abonentom usług). W piśmie nie wskazaliście Państwo wykorzystywanych numerów, jednakże można stwierdzić, iż na chwilę obecną żaden z przedsiębiorców nie wyraził zainteresowania zakresem numeracji, w którym znajduje się numer Urzędu Gminy Nowe Piekuty (czyli zakres tysiąca numerów rozpoczynający się cyframi 86 4761). W dalszym ciągu prowadzimy działania zachęcające przedsiębiorców do zainteresowania się przejęciem zasobów numeracji po Hyperion".

Dział: Nowe Piekuty