ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Trzynaste emerytury otrzymało  już  5 mln osób

Trzynaste emerytury otrzymało już 5 mln osób

stomadica wysokie mazowieckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już pod koniec marca rozpoczął wypłaty pierwszych trzynastych emerytur. Jednorazowe świadczenie trafi do wszystkich uprawnionych do końca kwietnia.

„Trzynastki” otrzymało już prawie 5 mln osób. Łączna kwota przekazanych środków wyniosła blisko 8,8 mld zł. W województwie podlaskim ZUS wypłacił dodatkowe świadczenie 143 tys. emerytom i rencistom na łączną kwotę 254,3 mln zł.

- Akcja przyznawania trzynastej emerytury jest już przeprowadzana przez ZUS po raz szósty. Pierwsze przelewy i przekazy trzynastek dotarły do świadczeniobiorców ZUS-u przed Wielkanocą. Każda uprawniona osoba wraz ze świadczeniem podstawowym należnym za kwiecień otrzyma dodatkową gratyfikację. Zrealizowane już zostały wypłaty, które dotyczyły terminów 1.,6.,10. i 15. Przed nami obsługa terminu 20. i 25. Łącznie w Podlaskiem dodatkowe pieniądze otrzyma ok. 217 tys. uprawnionych, a kwota wypłaconych świadczeń to niemal 387 mln zł. Osoby, które emeryturę czy rentę pobierają 20 kwietnia z uwagi, że jest to sobota – pieniądze otrzymają odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 19 kwietnia. „Trzynastkę” przed terminem dostaną także uprawnieni, którzy pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, do których dodatkowe pieniądze powinny dotrzeć 1 maja. Trzynastki trafią do nich jeszcze przed majówką – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Dlatego, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, pieniądze trafiły do emeryta czy rencisty.

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosi 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać wniosku. ZUS przyzna ją automatycznie.

W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko) przysługuje jedno świadczenie pieniężne. Jest ono wówczas podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych. Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS-u i KRUS-u lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową. Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy trzynastkę wypłaci ZUS.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na 31 marca tego roku i pobierają to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby otrzymujące m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk