Rolwit

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Ekspansja Mlekovity kontynuowana:
foto: Mlekovita

Ekspansja Mlekovity kontynuowana: "KaMos" zwiększa liczbę zakładów do 26

stomadica wysokie mazowieckie

Grupa Mlekovita konsekwentnie buduje swoją pozycję w Polsce i na świecie. Drugi kwartał 2024 r. rozpoczyna od włączenia w swoje struktury kolejnego zakładu – tym razem do największej grupy mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej dołącza Spółdzielnia Mleczarska „KaMos” w Kamiennej Górze, rozszerzając liczbę zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovity do 26. O połączeniu zdecydowały Zebrania Przedstawicieli Członków obu spółdzielni.

Grupa Mlekovita to lider konsolidacji, a przeprowadzane połączenie pozwoli na wzmocnienie potencjału rynkowego oraz przerobowego nowo włączanego podmiotu. – Aktualna sytuacja na rynku mleczarskim jest trudna, a stopniowa koncentracja produkcji i przetwórstwa powodują, że sektor mleczarski potrzebuje przekształceń bardziej niż kiedykolwiek. Jednym z koniecznych w takich realiach kroków jest konsekwentna i przemyślana konsolidacja. Ta obecnie realizowana na Dolnym Śląsku umożliwia dalsze nieprzerwane działanie zakładu w Kamiennej Górze, w tym zapewnienie odbioru surowca od producentów mleka – podkreśla Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA, Dariusz Sapiński.

„KaMos” to niewielka spółdzielnia z blisko 80-letnią historią, położona wśród naturalnych łąk, w czystym górskim terenie praktycznie pozbawionym przemysłu. Spółdzielnia skupuje mleko z 75 gospodarstw i zatrudnia 40 pracowników, a znana jest przede wszystkim z produkcji sera z przerostem błękitnej pleśni. Wyrabiany i pielęgnowany ręcznie tradycyjną metodą przez wykwalifikowanych serowarów od 1956 roku może pochwalić się certyfikatem znaku Jakość Tradycja przyznawanym produktom o recepturze produkcji niezmienionej przez minimum 50 lat. Ponadto asortyment „KaMos” obejmuje m.in. bogatą gamę twarogów, mleko spożywcze, masło i produkty fermentowane. Połączenie z Grupą Mlekovita pozwoli na optymalizację kosztów produkcji i logistyki. Zwiększy również aktywność produktową mleczarni, ponieważ SM „KaMos” dzięki Mlekovicie zyska rynek zbytu w skali ogólnopolskiej, upowszechniając znane i lubiane regionalnie produkty. To połączenie stworzy nowe możliwości dla dalszego rozwoju, ale przede wszystkim pozwoli w pełni wykorzystać moce przerobowe konsolidowanego podmiotu. Dodatkowo planowana jest modernizacja zakładu tamtejszej spółdzielni, co wpłynie na stabilizację zatrudnienia i produkcji, a w konsekwencji naturalnie przełoży się na zapotrzebowanie na surowiec od lokalnych dostawców, w tym zwłaszcza młodych rolników i producentów mleka. Stabilność i bezpieczeństwo, jakie daje nowoczesna, wciąż rozwijająca się ogólnopolska grupa mleczarska, do której dołącza dolnośląski zakład, pozwoli planować rozwój produkcji i modernizację gospodarstw.

Mlekovita to obecnie firma o zasięgu globalnym – jej produkty trafiają do 167 krajów świata na wszystkich kontynentach. Ten polski koncern mleczarski obecnie tworzą własne komplementarne podmioty: 25 zakładów produkcyjnych, 35 hurtowni, 147 sklepów firmowych Mlekovitka i sklep internetowy mlekovitka.pl.

info: Mlekovita

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk