ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Wysokie Mazowieckie – Święck Wielki: Projekt o wartości 23 mln zł rusza [foto]

Wysokie Mazowieckie – Święck Wielki: Projekt o wartości 23 mln zł rusza [foto]

stomadica wysokie mazowieckie

W dniu 24 kwietnia 2024r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B Wysokie Mazowieckie – Święck Wielki w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał:

 • Marcin Korcz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

Natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisali:

 • Mariusz Sikorski – Członek Zarządu
 • Irena Grodzka - Członek Zarządu

W spotkaniu uczestniczyli również:

 • Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki
 • Krzysztof Krajewski – Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Przedmiotem inwestycji jest:

 • sporządzenie koncepcji rozbudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
 • sporządzenie projektu budowlanego,
 • uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót,
 • wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i uzyskanych pozwoleń, tj.:
 • wykonanie przepustów pod koroną drogi i na zjazdach,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej,
 • wykonanie poboczy z mieszanki z kruszywa gr. 10cm,
 • wykonanie zjazdów z mieszanki z kruszywa gr. 10cm,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej na drogi boczne,
 • odtworzenie istniejących zjazdów z kostki betonowej i masy mineralno-asfaltowej,
 • ustawienie barier energochłonnych,
 • oznakowanie drogi zgodnie z opracowaniem organizacyjnym ruchu drogowego.

Planowany termin zakończenia prac został przewidziany na październik 2026r. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 23 169 780,60 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

foto/info: ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk