ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Trzynaste emerytury dotrą jeszcze przed majówką

Trzynaste emerytury dotrą jeszcze przed majówką

stomadica wysokie mazowieckie

386,7 mln zł to kwota trzynastek, które w tym roku otrzyma 217 tys. świadczeniobiorców z województwa podlaskiego. Świadczenia i zasiłki przedemerytalne ZUS wypłaci ostatnią transzą jeszcze przed długim weekendem majowym.

Zdecydowana większość osób otrzymała już trzynastą emeryturę. ZUS wypłaca dodatkowe wsparcie z urzędu wszystkim uprawnionym razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień. Na trzynastkę czekają jeszcze osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada 1 maja. Zakład przekazał pieniądze na pocztę 25 kwietnia, a do banku przekaże 29 kwietnia” - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

ZUS wypłaci w tym roku w sumie blisko 8,6 mln trzynastek, na łączą kwotę ponad 15,13 mld zł. - W regionie do tej pory trzynastka trafiła do ponad 216,3 tys. emerytów i rencistów. Łączna kwota wypłat to przeszło 385 mln zł. „W najbliższych dniach trzynastkę otrzyma kolejny 840 osób pobierających świadczenia lub zasiłki przedemerytalne na kwotę niemal 1,5 mln zł. W województwie podlaskim dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w sumie ponad 217 tys. osób na łączną kwotę przeszło 386,7 mln zł” – dodaje rzeczniczka.

W tym roku trzynasta emerytura to 1780,96 zł brutto. Z dodatkowego świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki jest uzależniona od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego. Na przykład przy emeryturze 1,8 tys. zł brutto, emeryt otrzyma na „rękę” 1464,67 zł, a przy świadczeniu wynoszącym minimum 2,2 tys. zł brutto – 1406,67 zł.

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na dzień 31 marca tego roku i pobierać to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Jedna trzynastka przysługuje także w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową). Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe np. ZUS i KRUS, wtedy trzynastą emeryturę wypłaca ZUS.

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk