ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Mlekovita: Forum Partnerów Biznesowych i otwarcie fabryki biofermentacji [foto]
foto: Mlekovita

Mlekovita: Forum Partnerów Biznesowych i otwarcie fabryki biofermentacji [foto]

stomadica wysokie mazowieckie

W piątek, 17 maja br., odbyło się Ogólnopolskie Forum Partnerów Biznesowych organizowane przez Grupę Mlekovita. Tematem przewodnim rozmów i wystąpień konferencyjnych było nie tylko partnerstwo w biznesie, ale również ochrona środowiska i przyszłość polskiego mleczarstwa. Punktem wyjścia do tematów prośrodowiskowych była nowoczesna, niezależna energetycznie Fabryka Biofermentacji, uroczyście otwarta przy centrali Grupy Mlekovita tuż przed rozpoczęciem Forum.

To już trzecia edycja Ogólnopolskiego Forum Partnerów Biznesowych, podczas którego Grupa Mlekovita spotyka się ze swoimi partnerami biznesowymi. W sercu polskiego przemysłu mleczarskiego licznie stawili się przedstawiciele firm współpracujących. Wydarzenie tradycyjnie otworzył Prezes Zarządu Grupy Mlekovita. – Partnerstwo to myślenie o interesie drugiej strony, a trafny wybór partnera w biznesie to jeden z kluczowych kroków do osiągnięcia sukcesu. Dlatego po raz kolejny spotykamy się w gronie zaufanych partnerów. Dziękuję Państwu nie tylko za obecność na Trzecim Ogólnopolskim Forum Partnerów Biznesowych, ale przede wszystkim za lata naszej owocnej współpracy. Cieszę się, że ta kooperacja trwa i może być wzajemna, bo pozwala rozwijać się i Mlekovicie, i jej Partnerom mówił Dariusz Sapiński.

Po rozpoczęciu III Ogólnopolskiego Forum Partnerów Biznesowych przemówieniem Prezesa Zarządu Grupy Mlekovita Dariusza Sapińskiego nastąpiło uhonorowanie tytułem „Wzorowy Partner w Biznesie 2024” strategicznych kontrahentów Mlekovity za długotrwałą i wzajemną partnerską współpracę. Wyróżniono również najlepsze praktyki i wyniki w działalności oddziałów Grupy Mlekovita – decyzją Prezesa Dariusza Sapińskiego dyplom za efektywną restrukturyzację bazy surowcowej w otrzymał Dyrektor Zakładu w Zakopanem Włodzimierz Szczerba.

Trzecie Ogólnopolskie Forum Partnerów Biznesowych cieszyło się dużym zainteresowaniem firm i organizacji związanych z branżą mleczarską, przedstawicieli firm współpracujących z Mlekovitą w dziedzinach: handlu, produkcji, procesów technologicznych oraz finansów. Zgromadziło też liczne grono pracowników Grupy Mlekovita. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania swojej działalności i najciekawszych jej aspektów, a także ocen sytuacji rynkowej podczas prelekcji wygłoszonych przed szerokim gronem uczestników. Mogli oni wysłuchać wystąpień przygotowanych przez firmy: SEEN Technologie Sp. z o.o., PKO Bank Polski, SIG Combibloc Sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Tetra Pak Sp. z o.o.

Tematem wiodącym konferencji stały się kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, do których wstęp stanowiła uroczystość otwarcia i poświecenia nowoczesnej niezależnej energetycznie Fabryki Biofermentacji przy Centrali Grupy Mlekovita. W porannym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Grupy MLEKOVITA z Prezesem Zarządu Dariuszem Sapińskim na czele, a także reprezentanci wykonawcy z firmy SEEN Technologie z Prezesem Zarządu Dariuszem Jasakiem i dr. inż. Bogusławem Buczakiem, Prokurentem i Dyrektorem Działu Inżynieria Procesowa na czele.

Mlekovita jako lider nieustannie się rozwija i konsekwentnie swój model biznesowy opiera o stały rozwój nie tylko dla dobra klientów i konsumentów. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa wywierają ogromny wpływ na środowisko. Dla Mlekovity koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na osiągnięciu równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia oraz dbałością o środowiskomówił Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński.Dlatego regularnie inwestujemy w ekologię, o czym świadczy oddanie do użytku dużego obiektu: nowoczesnej Fabryki Biofermentacji, dzięki której nasz zakład jest jeszcze bardziej przyjazny środowisku oraz zwiększa się jego niezależność energetyczna. Nowa inwestycja zapewnia łącznie pokrycie na energię elektryczną w 30% ogólnego zapotrzebowania zakładu centrali Grupy Mlekovita.

Wartość otwartej 17 maja inwestycji wyniosła 72 mln zł i w całości została sfinansowana ze środków własnych. Generalnym wykonawcą była firma SEEN Technologie, a podwykonawcą odpowiedzialnym za roboty budowlano-konstrukcyjne – STRABAG. Celem zrealizowanej inwestycji było uzyskanie niezależności energetycznej w procesie oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie gospodarki ściekowej i odpadowej zakładu. Zastosowanie szeregu wysokoefektywnych i nowoczesnych technologii dedykowanych dla sektora mleczarskiego spowodowało, że dzięki osiąganym efektom inwestycja już została uhonorowana zaszczytnym tytułem EKOINWESTORA 2023 r.

Warto podkreślić, że Mlekovita była pionierem w zakresie wdrażanych niezawodnych rozwiązań oczyszczania ścieków. Pierwsza modernizacja naszego obiektu miała miejsce już w roku 2001, kiedy zostały zmodernizowane obiekty gospodarki ściekowej. W 2013 powstała instalacja do beztlenowej fermentacji osadów i serwatki, a obiekt rozpoczął własną produkcję energii. I od co najmniej dekady Mlekovita jest pionierem w branży: nasze rozwiązania prośrodowiskowe są wzorem dla innych firm z sektora mleczarskiego – to właśnie u nas pojawiają się jako pierwsze podkreślał Prezes Dariusz Sapiński.

Nowa inwestycja była też punktem wyjścia pierwszego z paneli dyskusyjnych zorganizowanego podczas III Ogólnopolskiego Forum Partnerów Biznesowych. W panelu „Środowisko: ochrona, dobre praktyki, wyzwania” z udziałem: Prezesa Zarządu Grupy Mlekovita Dariusza Sapińskiego, Prezesa Zarządu SEEN Technologie Sp. z o.o. Dariusza Jasaka, Marketing Manager / East Europe w firmie Tetra Pak Sp. z o.o. Katarzyny Sady, Regional Marketing Manager Polska, Nodyki, Ukraina w firmie SIG Combibloc Sp. z o.o. Kariny Ostatek oraz Dyrektorów z zakładów Grupy Mlekovita: Adama Jurka (Trzebownisko) oraz Adama Czarnieckiego (Czarnków) uczestnicy debaty omawiali m.in. kwestie związane z inwestycjami w ochronę środowiska, redukcją zużycia energii czy proekologicznymi materiałami opakowaniowymi. W ramach drugiego panelu dyskusyjnego, kończącego Forum, na temat przyszłości polskiego mleczarstwa rozmawiali: Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita, Bartłomiej Celmerowski, Prezes Zarządu Multivac Sp. z o.o., Marcin Maciejewski z firmy FB-MONT Sp. k., Jacek Roman, Dyrektor Zarządzający w firmie Marbo Sp. z o.o., Patryk Kaczyński, Dyrektor Zarządzający w firmie SIG Combibloc Sp. z o.o., Marek Kozak, Członek Zarządu ATM GROUP Sp. z o.o. Sp. k., Karol Selinski, Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Zentis Polska Sp. z o.o., oraz Jerzy Lelito, Prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Kamos w Kamiennej Górze, włączanej w struktury Grupy Mlekovita. Prelegenci poruszali m.in. tematy związane z rolą technologii w kształtowaniu przyszłości branży oraz wyzwaniami czekającymi polskie mleczarstwo.

Tegoroczne Ogólnopolskie Forum Partnerów Biznesowych, podobnie jak jego poprzednie jego edycje, było kolejną okazją do rozmów o zrównoważonym rozwoju, trendach i wyzwaniach stojących nie tylko przed Mlekovitą i branżą spożywczą, ale przed każdą z branż skupionych wokół mleczarstwa, której przedstawiciele licznie przybyli na wydarzenie.

foto/info: materiał prasowy

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk