ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Możesz zadbać o swoje zdrowie. Skorzystaj z rehabilitacji układu oddechowego z ZUS-u
foto: freepik.com

Możesz zadbać o swoje zdrowie. Skorzystaj z rehabilitacji układu oddechowego z ZUS-u

stomadica wysokie mazowieckie

Tylko w 2023 roku skierowanych zostało na rehabilitację lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS ponad 50,8 tys. osób, a z województwa podlaskiego 1,5 tys. Ponad tysiąc osób z całego kraju odbyło leczenie z powodu schorzeń układu oddechowego. Do dolegliwości tych należą m.in. mukowiscydoza, przewlekła choroba płuc, astma oskrzelowa, nadciśnienie płucne czy następstwa przebytego COVID-19.

Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia układu oddechowego, na którą kieruje ZUS, prowadzona jest w systemie stacjonarnym, czyli całodobowy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym w Gdańsku lub we wsi uzdrowiskowej Wysowa Zdrój. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku. Przede wszystkim dla chorób przebiegających z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych, które mogą prowadzić do stanów zapalnych lub infekcji. Do tych niedyspozycji należą m.in. mukowiscydoza, przewlekła choroba płuc, astma oskrzelowa, nadciśnienie płucne, czy następstwa przebytego COVID-19.

Nie każdy jednak może skorzystać z turnusu w sanatorium. Przeciwwskazania do rehabilitacji to: choroby układu oddechowego z objawami niewydolności krążenia i zaawansowanej niewydolności oddechowej, ciężkie nadciśnienie płucne, gruźlica płuc, zaawansowana pylica, astma oskrzelowa wymagająca hospitalizacji, rozstrzenie oskrzeli z obfitą wydzieliną i towarzyszącym zapaleniem, stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach.

Rehabilitacja lecznicza schorzenia układu oddechowego trwa 24 dni w ośrodku rehabilitacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa koszt pobytu uwzględniając w szczególności zakwaterowanie, wyżywienie oraz opłatę uzdrowiskową. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem ZUS refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej” - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Celem rehabilitacji ZUS jest utrzymanie lub przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej osób, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone długotrwałą utratą zdolności do pracy. Pobyt w ośrodku obejmuje ustalony indywidualny program, który jest ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania do sanatorium. Podstawą rehabilitacji oddechowej jest trening fizyczny, który obejmuje ćwiczenia wytrzymałościowe i siłowe. Dzięki temu osoby uczestniczące w turnusie rzadziej będą miewać duszności i uczucie zmęczenia. Dowiedzą się więcej o chorobie i jak z nią postępować. Poprawi się też ich kondycja – psychiczna i fizyczna, a przez to i jakość życia. Po rehabilitacji będą mogły powrócić do pracy.

Pamiętajmy, że choroby czy urazy, które stanowią zagrożenie dla aktywności zawodowej, nieleczone mogą doprowadzić do utraty zdolności do pracy. Dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej zacząć leczenie lub rehabilitację i nie dopuścić do nieodwracalnych uszczerbków na zdrowiu” - przestrzega rzeczniczka.

Od czego zacząć?

Starania o wyjazd do sanatorium należy rozpocząć od wizyty u lekarza prowadzącego leczenie, który wypełni wniosek PR-4. W kolejnym kroku osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS-u, dołączając swoją dokumentację medyczną. Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej, które wydawane jest przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską.

Nie każdy może skorzystać z rehabilitacji leczniczej

Z rehabilitacji leczniczej ZUS mogą skorzystać osoby ubezpieczone w Zakładzie, pracujące zawodowo, którym grozi całkowita lub częściowa niezdolność do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ich stan zdrowia ulegnie poprawie po odbytym turnusie i będą mogły być znów aktywne zawodowo.
Z rehabilitacji mogą również skorzystać osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, lub wypadkowego.

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk