ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Wysoka waloryzacja składek na kontach przyszłych emerytów

Wysoka waloryzacja składek na kontach przyszłych emerytów

stomadica wysokie mazowieckie

Jak co roku w czerwcu przeprowadzona zostanie roczna waloryzacja składek emerytalnych, kapitału początkowego i środków na subkoncie. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W czerwcu stan kont osób ubezpieczonych w ZUS-ie zdecydowanie wzrośnie, a to za sprawą rocznej czerwcowej waloryzacji, która jest wyższa od ubiegłorocznej. Składki i kapitał początkowy wzrosną o 14,87 proc., a środki na subkontach – o 9,91 proc.

Wskaźnik waloryzacji składek w tym roku jest równy nominalnemu wzrostowi przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w ubiegłym roku (z uwagi na to, że był on wyższy od średniorocznej inflacji w 2023 r. – wyniosła ona 14,4 proc.). Wskaźnik waloryzacji środków na subkoncie jest natomiast równy średniorocznej dynamice nominalnego PKB w ostatnich pięciu latach. Jego wysoka wartość jest zatem wynikiem trwałego i szybkiego wzrostu gospodarczego Polski w ostatnich latach.

- Na przykład osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS-ie 450 tys. zł, poprzez waloryzację dopisane zostało 66,9 tys. zł do kwoty 516,9 tys. zł. Natomiast jeśli ubezpieczony dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o 126,4 tys. zł do kwoty 976,4 tys. zł. – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Te wskaźniki bezpośrednio przekładają się na wysokość przyszłej emerytury. W przypadku osoby, która zgromadziła na swoim koncie 450 tys. zł kapitału, tegoroczna waloryzacja składek pozwoli obliczyć jej emeryturę wyższą nawet o ponad 250 zł (dla kobiety w wieku 60 lat) lub ponad 300 zł (dla mężczyzny w wieku 65 lat). Z kolei osoba, która ma na koncie 850 tys. zł, może otrzymać świadczenia wyższe o ok. 480–580 zł.

Wpływ na wysokość świadczenia jest wprost proporcjonalny, jeśli patrzymy na pojedynczy rok. Ale zysk z waloryzacji na przestrzeni większej liczby lat jest wykładniczy, ponieważ waloryzacje kumulują się i działa zasada procentu składanego. To ważna informacja zwłaszcza dla młodszych ubezpieczonych, którzy gromadzić składki będą jeszcze przez wiele lat.

Wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były bardzo wysokie i pozwalały na pomnożenie kapitału emerytalnego w ZUS-ie na poziomie nienotowanym na żadnej lokacie (9,33 proc. w 2022 r., 14,40 proc. w 2023 r.). Podobnie wysokie wskaźniki dotyczą waloryzacji subkonta (7,07 proc. w 2022 r., 9,20 proc. w 2023 r.).

Dane z przeprowadzonej waloryzacji rocznej będą uwzględnione w informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2023 r. i udostępnione na profilach ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 2020 roku ZUS nie wysyła już papierowych listów, chyba że poprosi o to klient.

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk